Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Văn thể mĩ

TỔ VĂN THỂ MĨ

 
Tổ Trưởng
Giáo viên Âm Nhạc
Cô Hoàng Thị Ngọc Diệp
 
 
Tổ Phó
Giáo viên Mĩ Thuật
Cô Đinh Ánh Uyên
 
 
 
Giáo viên Âm Nhạc
Thầy Lê Văn Hỷ
 
 
Giáo viên Mĩ Thuật
Cô Nguyễn Thị Mai Trâm
 
 
Giáo viên Mĩ Thuật
Thầy Đinh Duy Tâm
 
 
Nhóm Trưởng - Giáo viên
Thể dục Thể thao
Thầy Nguyễn Hoàng Trung
 
 
Giáo viên Thể dục Thể thao
Thầy Hồ Văn Phúc
 
 
Giáo viên Thể dục Thể thao
Thầy Đoàn Trần Việt
 
 
Giáo viên Thể dục Thể thao
Thầy Nguyễn Phi Phương
 
 
Giáo viên Thể dục Thể thao
Thầy Nguyễn Hoàng Minh Trí
 
 

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn