Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Văn phòng

TỔ VĂN PHÒNG

 
 
 
Tổ Trưởng Tổ Văn phòng
Cô Bùi Thị Minh Tâm

 
 
 
Văn Thư
Bà Nguyễn Hoàng Anh Thư

 
Học vụ
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
 
Phổ cập
Bà Trần Cẩm Hương
 
Kế toán
Bà Hồ Thị Việt

 
Thủ quĩ
Bà Cao Thị Kim Hoa
 
Tổng phụ trách Đội
Ông Nguyễn Thanh Tâm
 
Y tế
Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền
 
Nha sĩ
Ông Đào Đặng Thành Hiển
 
Thư viện
Bà Nguyễn Thanh Phượng

 
Quản sinh
Ông Nguyễn Viết Hùng

 
Quản sinh
Ông Nguyễn Ngọc Long
 
 
Quản sinh
Ông Cao Ngọc Báu

 
Quản sinh
Ông Lê Quang Hùng
 
Quản sinh
Ông Phạm Duy Tâm
 
 
Bảo vệ
Ông Lê Vinh Quang

 
Bảo vệ
Ông Nguyễn Văn Phước
 
Bảo vệ
Ông Phạm Văn Thắng
 
Phục vụ
Bà Đào Thị Kim Sơn
 
Phục vụ
Bà Nguyễn Thị Thanh
 
Phục vụ
Bà Hoàng Thị Dung

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn