Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Toán

TỔ TOÁN

 
Tổ Trưởng
Cô Nguyễn Thị Thu Cúc

 
Tổ Phó
Thầy Bùi Ruy Tân
 
 
 
Giáo viên
Thầy Lương Anh Văn

 
Giáo viên
Cô Nguyễn Hồng Hoa
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Tuyết Huyền
 
Giáo viên
Thầy Trần Thiện Võ
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Chung

 
Giáo viên
Thầy Trần Nguyên Khôi
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Tuyết Ngân
 
Giáo viên
Thầy Đinh Quốc Khánh

Giáo viên
Cô Nguyễn Ngọc Thủy

 
 
Giáo viên
Thầy Huỳnh Quốc Phong
 
Giáo viên
Thầy Nguyễn Như Phúc
 
Giáo viên
Thầy Nguyễn Tiến Trung
 
Giáo viên
Cô Dương Thị Thu Hà
Giáo viên
Cô Nguyễn Đức Chiêu Nghi
 
Giáo viên
Cô Vũ Thị Lưu
 

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn