Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Sinh

TỔ SINH

 
Tổ Trưởng
Cô Lê Thị Thanh Uyên
 
 
Tổ Phó
Cô Trần Thùy Mỹ Linh
 
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Tài
 
Giáo viên
Cô Hồ Thị Thu Ranl
 
Giáo viên
Cô Phạm Thị Đoan Trang

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn