Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Ngữ văn

TỔ NGỮ VĂN

 
Tổ Trưởng
Cô Đinh Thị Ngọc Nhung
 
 
Tổ Phó
Cô Nguyễn Thị Ngọc Song
 
 
 
Giáo viên
Cô Cao Thị Hường
 
 
Giáo viên
Cô Ngô Thị Thu Hà
 
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Kim Anh
 
 
Giáo viên
Cô Lê Kim Phượng
 
Giáo viên
Cô Phạm Thị Hồng Liên

 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thảo
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thu Hương
 
Giáo viên
Cô Đỗ Thị Minh Cẩm
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Thúy Nga
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Bích Phụng
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Duyên
 
Giáo viên
Cô Đàm Thị Hằng

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn