Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Lý - Hóa

TỔ LÝ-HÓA

 
Tổ Trưởng
Giáo viên Vật Lý
Cô Đặng Thị Hồng Hạnh
 
 
Tổ Phó
Giáo viên Vật Lý
Cô Đường Thị Võ Phi
 
 
 
Giáo viên Vật Lý
Cô Nguyễn Thị Nghiệp
 
 
Giáo viên Vật Lý
Cô Nguyễn Thị Kim Luyến
 
Giáo viên Vật Lý
Thầy Nguyễn Văn Tiệp
 
Giáo viên Vật Lý
Cô Ngô Thị Nguyệt
 
Nhóm Trưởng
Giáo viên Hóa học
Cô Đỗ Thùy Kim Thoa
 
Giáo viên Hóa học
Cô Phạm Bảo Trinh
 
Giáo viên Hóa học
Cô Vũ Thị Hồng Thắm
 
Giáo viên Hóa học
Thầy Phạm Hoàng Tuyên

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn