Tiêu điểm
 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 • Sống có trách nhiệm
 • Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục
 • Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo
 • Dạy học lấy học sinh làm trung tâm
 • Chấm dứt tình trạng “đọc-chép bài”
 • Ngồi nhầm lớp – vi phạm đạo đức nghề nghiệp
 • Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử
 • Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
 • Xây dựng nếp sống Văn minh đô thị
 • Tất cả vì một nền giáo dục tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
 • Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy – phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh
 • Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; chú trọng năng lực trình độ giáo viên tiếng Anh tiếp cận chuẩn quốc tế
 • Tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh
 • Tiếp tục phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chú trọng đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy
 • Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp theo qui hoạch; tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại; gia tăng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, hội nhập quốc tế
 • Tiếp tục phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hòa của việc gắn kết gia đình – nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục; giữ mối liên hệ và kết hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương, với phụ huynh học sinh thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi học tập của con em nhân dân thành phố
Chủ đề năm học
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy – phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh
Chủ đề đoàn đội
 • Tiếp bước Cha Anh, làm nghìn việc tốt
Y tế
Ăn bánh mì nhiễm vi khuẩn thương hàn, 400 người nhập việnĂn bánh mì nhiễm vi khuẩn thương hàn, 400 người nhập viện
Kết quả kiểm tra cho thấy 12/16 mẫu thức ăn lấy từ cơ sở bánh mì Quang Trung (hu...
Kiểm nghiệm bắp rang bơ tìm hóa chất độc hại
2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi Khoweb.vn